Skip links

"Sự kiện thường niên

về Đổi mới - Sáng tạo

lớn nhất Đông Nam Á"

InnoEx 2024

InnoEx là sự kiện quốc tế thường niên thúc đẩy hoạt động đổi mới và tăng trưởng dành cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và khu vực ASEAN. InnoEx được thực hiện với quy mô lớn dành riêng cho cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế tiên phong đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh và thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững.​

0 +

Lượt người tham dự

0 +

Chuyên gia & 

Cá nhân có tầm ảnh hưởng

0 +

Startup & 

Doanh nghiệp

0 +

Quốc gia & 

Vùng lãnh thổ

Các sự kiện chính tại InnoEx 2024

0 +

Nhà đầu tư

(PEs, VCs, Angel)

0 +

Đơn vị báo đài

truyền thông

> 0 triệu

Lượt quan tâm

tiếp cận

tham gia sự kiện innoex 2024

Đối tác đồng hành

Highlight InnoEx 2023

Cơ quan báo đài

Đăng ký tham dự ngay để cập nhật những thông tin mới nhất về sự kiện InnoEx 2024

Đăng ký tham dự ngay để cập nhật những thông tin mới nhất về sự kiện InnoEx 2024
   

     YesNo


  Chính sách của Sự kiện* /
  I agree to the Privacy Policy*.

  Tin tức