Skip links

ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI CÁC TỔ CHỨC HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM

TRUNG TÂM HỖ TRỢ THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP BSSC

BSSC là một trong những đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp dẫu đầu Việt Nam. BSSC cung cấp các chương trình cho các startup ở mọi giai đoạn, bao gồm: hỗ trợ tài chính; chương trình tăng tốc và ươm tạo; cuộc thi và các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

CTCP XÚC TIẾN ĐẦU TƯ & HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP (IBP)

IBP có mạng lưới hơn 10,000 doanh nghiệp trong và ngoài nước trong và các chuyên gia công nghệ và kinh tế xây dựng trong 12 năm, IBP hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tạo chiến lược tăng trưởng mới dựa trên đổi mới sáng tạo.

HỘI DOANH NHÂN TRẺ TP HCM (YBA)

Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM (YBA) là tổ chức Hội đầu tiên của các Doanh Nhân Trẻ cả nước. Tính đến nay YBA đang là nơi quy tụ của hàng trăm doanh nhân trẻ có chất lượng, năng động, nhiều hoài bão, khát khao vươn ra khu vực và toàn cầu.

This website uses cookies to improve your web experience.