Ông.
LÊ THÁI DƯƠNG

CEO, U2U Venture Builder
Ban cố vấn, British University Vietnam

Ông Lê Thái Dương là CEO của U2U Venture Builder. Ông cũng là thành viên ban cố vấn của Đại học Anh Quốc Việt Nam đồng thời là tác giả của những cuốn sách chuyên về khởi nghiệp và khoa học hành vi.

Tốt nghiệp MBA ngành Tài chính tại Trường Kinh doanh Đại học London, Vương quốc Anh, ông Dương có chuyên môn về tư vấn và đào tạo, xây dựng kế hoạch marketing, tài trợ và gọi vốn cho các startup.

Ông là chuyên gia tư vấn, xây dựng chương trình, giám khảo, cố vấn, giảng viên cho nhiều chương trình khởi nghiệp trong và ngoài nước: K-Start Grand Challenges, Shark Tank Việt Nam, Korean Global ICT Portal, Kawai Startup, I-Startup, Co4 Growth, Social Innovation Launch,… 

Ông Dương cũng là đồng sáng lập và đầu tư thiên thần của nhiều startup.