Bà.
ANGELA TAY

Nhà đầu tư VC, AgFunder

Bà Angela là một chuyên gia tài chính giàu kinh nghiệm với nền tảng phân tích đầu tư và truyền thông. Cô là thành viên của nhóm Đầu tư của AgFunder và có trụ sở tại Singapore. Vai trò của Angela bao gồm toàn bộ hoạt động đầu tư vốn mạo hiểm, từ tìm kiếm giao dịch đến thẩm định, cấu trúc giao dịch và quản lý các công ty trong danh mục đầu tư. Trách nhiệm của cô cũng bao gồm quản lý các nhà đầu tư thiểu số (LP) và các bên liên quan và gây quỹ. Angela có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực quản lý đầu tư bao gồm các vai trò trước đây là Chuyên viên đầu tư của Chính quyền bang Victoria, Úc và Chuyên viên phân tích cổ phiếu của HSBC. Trước khi làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, cô đã lãnh đạo các vai trò Quan hệ Nhà đầu tư tại SingTel, CapitaRetail China Trust và Venture Corporation Limited. Angela có kỹ năng phân tích tài chính, thẩm định, đề xuất đầu tư và thực hiện các chiến lược quan hệ nhà đầu tư mạnh mẽ. Cô có bằng Cử nhân Truyền thông của Đại học Nanyang Technological, Singapore và bằng sau đại học về Tài chính Ứng dụng của Đại học Macquarie, Úc.