Bà.
APRIL ONG VAÑO

Trưởng Bộ phận ESG,
Quest Ventures

Bà April Ong Vaño là Trưởng Bộ phần ESG tại Quest Ventures – Quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu tại châu Á. Bà làm việc và thúc đẩy sự phát triển cho các startup thông qua việc kết hợp các dịch vụ và chương trình tăng tốc. Bà cũng chịu trách nhiệm cho các sáng kiến liên quan đến thị trường cho các thị trường chính tại Đông Nam Á.