Bà.
ĐINH TRÚC PHƯƠNG

Associate, VinaCapital Ventures

Bà Đinh Trúc Phương gia nhập VinaCapital Ventures từ tháng 5/2022, nơi bà tích cực tham gia vào việc tìm kiếm và triển khai thực hiện các thương vụ. Phạm vi công việc của bà bao gồm nhưng không giới hạn trong việc tìm kiếm cơ hội tiềm năng, xây dựng mô hình định giá và xem xét các văn bản pháp lý. Bà cũng đang hỗ trợ các công ty về các vấn đề liên quan đến danh mục đầu tư khi cần thiết. Trước khi trở thành thành viên của VinaCapital Ventures, bà Phương đảm nhận các vị trí chuyên viên phân tích cổ phiếu và chuyên viên đầu tư tại các công ty bên mua bao gồm VinaCapital Group, Endurance Capital và VAM với sự tập trung mạnh mẽ vào thị trường Việt Nam.