Bà.
KIMMY ĐẶNG

Giám đốc,
Quỹ đầu tư ITI

Bà Đặng Thị Kiều My (Kimmy) là Giám đốc Quỹ ITI, chịu trách nhiệm dẫn dắt các thương vụ đầu tư, định hướng chiến lược tăng trưởng cho danh mục đầu tư và xây dựng mạng lưới trong hệ sinh thái quỹ đầu tư dành cho khởi nghiệp.

Với hơn 13 năm trong lĩnh vực quản lý đầu tư và tài sản, Bà Kimmy đã giữ các vai trò chuyên viên cấp cao tại: Dragon Capital VietFund Management, Công ty Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam (MAMV), Quỹ AIP và Công ty Liên doanh Vietsin. Từ năm 2021, Bà đã tham gia vào các hoạt động tiên phong như chuyển đổi sang Quỹ đầu tư mở và thiết kế các công cụ đầu tư cho thị trường Việt Nam. Năm 2016, Bà Kiều My được bổ nhiệm làm người phát ngôn chính thức của MAMV, trở thành người phát ngôn trẻ nhất của một tổ chức quản lý quỹ giao dịch đại chúng.

Trước khi gia nhập Quỹ ITI, Bà Kimmy từng là Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh tại AIP. Tại đây, Bà đã điều phối việc huy động vốn và mở rộng quan hệ đối tác ở các khu vực bao gồm Thái Lan, Trung Quốc, Campuchia, Malaysia và Đan Mạch. Dưới sự lãnh đạo của Bà Kimmy, AIP đã thu hút hơn 3 triệu USD cho các sáng kiến cộng đồng và phi lợi nhuận từ các tổ chức quốc tế và tập đoàn đa quốc gia.

Ngoài chuyên môn về tài chính, Bà Kimmy còn tận tâm hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam. Bà hiện đang là thành viên ban giám khảo, diễn giả và cố vấn trong các cuộc thi khởi nghiệp uy tín như Startup Wheel 2023, Sáng tạo doanh nghiệp xã hội 2023, IU Start-Up 2023, CiC 2022… Bà đóng góp vào các buổi thảo luận về đổi mới sáng tạo thông qua việc tham gia các diễn đàn như Diễn đàn Đầu tư Nông nghiệp Việt Nam Diễn đàn 2022 và các hội thảo tại các tổ chức học thuật uy tín bao gồm Đại học Nông Lâm TP.HCM và Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM.

Bà Kimmy tốt nghiệp Thạc sĩ Chính sách công, Đại học Fulbright Việt Nam, chuyên ngành Lãnh đạo và Quản lý với danh hiệu Cum Laude. Ngoài ra, Bà còn có Chứng chỉ Quản lý quỹ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam cấp.