Bà.
LÊ THỊ BÉ BA

Phó Giám Đốc, Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao (AHBI)

Bà Lê Thị Bé Ba hiện đang lãnh đạo, điều hành các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp của Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao. Hiện nay, Trung tâm ươm tạo được đánh giá là đơn vị hàng đầu, uy tín trong việc ươm tạo các dự án nông nghiệp công nghệ cao.

Từ năm 2010 đến nay, Trung tâm đã và đang ươm tạo hơn 59 doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau trong nông nghiệp: Sản xuất rau sạch; Sản xuất giống cây trồng và hoa; Sản xuất phân bón và chế phẩm sinh học; Sản xuất nấm ăn và dược liệu; Bảo quản, chế biến sau thu hoạch; Trồng trọt trong nhà kính; Nuôi trồng thủy sản, v.v.