Bà.
LÊ THỊ TƯỜNG VY

Phó Giám đốc,
Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (BSSC)

13 năm đồng hành cùng các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp của BSSC tại TP. HCM và toàn quốc. Nguyên Phó Giám đốc Vườn ươm Doanh nghiệp Trẻ BSSC.

Giám khảo - Cố vấn nhiều Cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ tại các Trường Đại học, là Diễn giả trong nhiều sự kiện khởi nghiệp cũng như chương trình đào tạo trong và ngoài TP. HCM. Nhà sáng tạo nội dung và tổ chức nhiều chương trình dành cho cộng đồng khởi nghiệp như: Cuộc thi Khởi nghiệp - Startup Wheel, Sàn giao dịch và đầu tư khởi nghiệp, Ngày hội Khởi nghiệp Việt Nam - Vietnam Startup Day, Diễn đàn Lãnh đạo Trẻ Việt Nam - Vietnam Young Leaders Forum, Tuần lễ Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp TP. HCM,...