Bà.
MICHELLE LANE MESSINA

Chuyên gia tư vấn chiến lược doanh nghiệp,
Explora International LLC

Bà Michelle là một doanh nhân kiệt xuất, nhà lãnh đạo tư tưởng và là đồng tác giả của cuốn sách bán chạy nhất mang tên ‘Decoding Sillicon Valley: The Insider’s Guide’. Bà trở thành doanh nhân ở tuổi 17 và bán công ty trong vòng 2 năm.

Bà Michelle làm việc tại hơn 65 quốc gia với tư cách là một cố vấn và huấn luyện viên về tăng tốc khởi nghiệp, tăng trưởng và đổi mới trong doanh nghiệp, xây dựng chiến lược, phục hồi doanh nghiệp giai đoạn khó khăn, với những phương pháp tốt nhất Sillicon Valley. 

Bà Michelle xuất hiện trên truyền thông quốc tế như Arab News, Agazeta Brasil, The Korea Times, Estonian Public Broadcasting, trên các kênh truyền hình ở Peru, Serbia, Trung Quốc, Mexico và Tunisia. Hiện tại, Bà là thành viên của Startup Chile Global Advisory Board và là tác giả khách mời tại NASDAQ. Bà thông thạo tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.