Bà.
NGUYỄN PHI VÂN

Chủ tịch
Mạng lưới đầu tư thiên thần Đông Nam Á

Bà Nguyễn Phi Vân tốt nghiệp MBA tại Úc. Bà đã từng giữ các vị trí cao cấp về quản trị thương hiệu, bán lẻ, nhượng quyền và phát triển kinh doanh cho các tập đoàn lớn tại các khu vực thị trường châu Á, Trung đông, châu Phi & Đông u.

Bà Phi Vân tham gia vào nhiều dự án chính phủ về phát triển doanh nghiệp và kinh tế sáng tạo tại Đông Nam Á, Bà hiện là Cố vấn cho đề án 844 về phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam đồng thời giữ chức Chủ tịch Mạng lưới đầu tư thiên thần Đông Nam Á.

Ngoài ra, Bà cũng là nhà đầu tư với danh mục đầu tư 24 công ty. Bà Phi Vân đã đạt giải thưởng quốc tế 2015 về Lãnh đạo xuất sắc ngành bán lẻ của hiệp hội bán lẻ toàn cầu, giải thưởng 2017 & 2018 100 lãnh đạo xuất sắc ngành bán lẻ toàn cầu, và giải thưởng Doanh nhân ASEAN xuất sắc 2019, và lọt vào Top 100 phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất thế giới trong ngành nhượng quyền toàn cầu năm 2019 & 2020. Bà Phi Vân là tác giả nhiều quyển sách tiếng Anh & tiếng Việt bao gồm Nhượng quyền khởi nghiệp – Con đường ngắn để bước ra thế giới vừa đạt giải sách hay quản trị 2019, Quảy gánh băng đồng ra thế giới, Go Global – An MSME Guide to Global Franchising, Tôi Tương Lai & Thế giới, Tôi đi tìm tôi, Nym – Tôi của tương lai, và gần đây nhất là Mở cửa tương lai.