Bà.
NGUYỄN THANH THẢO

Senior Business Development Manager, Qualcomm

Bà Nguyễn Thanh Thảo hiện là Quản lý Cấp cao, Bộ phận Phát triển Kinh doanh của Qualcomm, đồng thời là đại diện của Qualcomm Vietnam Innovation Challenge (QVIC) tại Việt Nam. Bà có 18 năm kinh nghiệm quản lý kinh doanh, làm các dự án CNTT và đầu tư, giảng dạy tại các trường đại học, tư vấn và huấn luyện các công ty khởi nghiệp tại thị trường Việt Nam, Hàn Quốc và Hoa Kỳ.

Bà có nền tảng vững chắc về các ngành Điện tử, Viễn thông, Quản trị kinh doanh và chuyên ngành Quản trị Hệ thống Thông tin và Truyền thông với 2 bằng thạc sĩ của Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST)