Bà.
NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

Chuyên gia Cấp cao Nghiên cứu và Phát triển Hệ sinh thái Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp
thuộc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia Việt Nam (NIC)
thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung từng đảm nhiệm trưởng Văn phòng đại diện Khoa học và Công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ tại tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco, Hoa Kỳ trong thời gian từ (2013-2020) với các hoạt động như:

– Thúc đẩy hợp tác khoa học và công nghệ với sự tham gia của các đối tác Hoa Kỳ và các đối tác khoa học nước ngoài khác bằng cách tổ chức các chuyến thăm, cuộc họp và sự kiện.

– Tăng cường đột phá khoa học, đầu tư và đổi mới trong các lĩnh vực chính bằng cách kết nối với các học giả, cơ quan, hiệp hội khoa học, viện nghiên cứu và các nhóm ra quyết định R&D khác.

– Duy trì quan hệ với các đối tác khoa học hiện có, phát triển quan hệ đối tác mới bằng cách tổ chức các chuyến thăm của các chuyên gia và hội thảo về các chủ đề quan tâm chung; thúc đẩy kêu gọi hàng năm của các quỹ hoặc quỹ chung Việt Nam – Hoa Kỳ.

– Thúc đẩy sự dịch chuyển của các công ty khởi nghiệp và đầu tư mạo hiểm từ Thung lũng Silicon vào Việt Nam.

– Thực hiện công tác nghiên cứu học thuật về chính sách đổi mới và quản lý.

Trước đó, bà Ngọc Dung giữ vị trí Trưởng Ban Đào tạo Sau đại học và Thông tin Tư liệu, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hiện tại, bà Ngọc Dung là Chuyên gia cấp cao nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, thuộc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia Việt Nam (NIC) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bà Ngọc Dung là cố vấn và cố vấn cho các công ty khởi nghiệp đến từ Thung lũng Silicon, một nhà đầu tư thiên thần giai đoạn đầu cho các công ty khởi nghiệp. Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn Vườn Công nghệ thông tin TP. Hà Nội.