Cô.
NGUYỄN THỊ THANH THỦY

Giảng viên Khoa Đào tạo Đặc biệt, Trường Đại học Mở TP.HCM

Từ năm 2012, sau 7 năm làm việc tại các doanh nghiệp, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy bắt đầu quá trình công tác tại Khoa Đào tạo Đặc biệt – Trường Đại học Mở TP.HCM cho đến năm 2017, cô Thủy nhận được học bổng tiến sĩ và kể từ năm 2021 cho đến nay, cô trở về và tiếp tục tham gia giảng dạy tại trường Đại học Mở TP.HCM.

Các môn học đã và đang giảng dạy: Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Thẩm định tín dụng.