Bà.
PHẠM KIỀU OANH

Nhà sáng lập và Giám đốc,
Trung tâm Khuyến nghị Khởi nghiệp Xã hội (CSIP)

Bà Phạm Kiều Oanh là nhà sáng lập và Giám đốc Trung tâm Khuyến nghị Khởi nghiệp Xã hội (CSIP). Bà là người tiên phong và là chuyên gia trong việc phát triển khởi nghiệp xã hội, về quyền của phụ nữ, về bảo vệ trẻ em và những nhóm đối tượng yếu thế khác. Kể từ năm 2009, Bà Oanh đã dẫn dắt CSIP tạo nên một ngành mới trong chủ đề lớn là khởi nghiệp và doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam. Ngoài ra, bà còn là một trong những nhân tố quan trọng trong việc tiên phong cho các thay đổi chính sách để tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự phát triển của ngành khởi nghiệp xã hội và doanh nghiệp, đồng thời cũng tạo nên những ảnh hưởng tích cực xã hội tại Việt Nam, bao gồm các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp xã hội trong Luật Doanh nghiệp (2014). Với CSIP, gần 300 doanh nghiệp tạo ảnh hưởng tích cực xã hội đã được tăng tốc để để tạo ra tác động lớn và tích cực hơn cho cộng đồng và đóng góp không nhỏ vào việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu. Thêm vào đó, Bà Oanh còn giữ các vị trí lãnh đạo tại các tổ chức phát triển quốc gia và quốc tế bao gồm UNICEF tại Việt Nam, ActionAid International, Ủy ban Quốc gia về Phát triển Phụ nữ và Tổ chức WCI. Bà cũng là thành viên sáng lập của Mạng lưới Doanh nghiệp Xã hội Châu Á (SENA), Mạng lưới Doanh nghiệp Xã hội Toàn cầu (GSEN) và Mạng lưới Doanh nghiệp Xã hội Việt Nam, những tổ chức đã tạo điều kiện cho sự phát triển của môi trường doanh nghiệp xã hội động và sôi động tại Việt Nam.