Bà.
QUỲNH VÕ

Giám đốc Điều hành, Zone Startups Vietnam

Tốt nghiệp ngành Marketing tại trường Raffle High Education College và Thiết kế của trường Chatsworth Medi@rt Academy tại Singapore, Quỳnh Võ có kinh nghiệm làm việc tại các công ty đa Quốc gia tại Singapore trước khi trở về Việt nam và tham gia quản lý các dự án tại Công ty Chứng khoán Bản Việt.

Sau thời gian tham gia Tạp chí Forbes Việt Nam với chức vụ Quản lý Marketing và hoạch định chiến lược, tháng 5 năm 2014, Quỳnh tham gia làm việc tại Phòng Kinh Tế Đại Sứ Quán Israel tại Viêt Nam với chức vụ Quản lý khu vực Miền Nam, hỗ trợ quan hệ kinh tế, thương mại và tài chính giữa Israel và Việt Nam

Tháng 4 năm 2018, Quỳnh tham gia Zone Startups Việt Nam một Accelerator đến từ Canada, Zone Startups Việt Nam là một phần của chương trình Zone Startups toàn cầu với các chương trình tại Canada và Ấn Độ.

Hiện tại bà đang nắm giữ vị trí Giám đốc Điều hành tại Zone Startups Vietnam.