Bà.
SYAHIDA BINTI ISMAIL

Trưởng đại diện Tiếp cận thị trường toàn cầu,
Tập đoàn kinh tế kỹ thuật số Malaysia (MDEC)

Bà Syahida là một chuyên gia có nhiều kinh nghiệp trong quan hệ đối tác, chiến lược kinh tế vĩ mô và rất ủng hộ công nghệ số. Trong suốt sự nghiệp của mình, bà đã trang bị cho mình nhiều kĩ năng quan trọng như phân tích, hiểu biết về thị trường, nghiên cứu thị trường, kế toán, xây dựng chiến lược, v.v., có được qua kinh nghiệm thực tiễn.

Ở vị trí hiện tại, bà đang quản lý vòng đời đối tác, rất giỏi trong việc việc xác định đối tác của các bên liên quan, phát triển và triển khai dự án để đảm bảo kết quả hợp tác thành công.

Trong lĩnh vực kinh tế, bà đã đóng một vai trò không thể thiếu ở cả Kế hoạch Malaysia thứ 11 và thứ 12. Cùng với đội nhóm của mình, bà đã đồng lãnh đạo việc thiết lập các mục tiêu kinh tế vĩ mô và xuất bản ấn phẩm có tiêu đề ‘Phát triển nền kinh tế số từ góc độ quốc gia’. Ấn phẩm nhấn mạnh tầm quan trọng của Tài khoản Vệ tinh Công nghệ và Truyền thông số (DESA) trong quy hoạch quốc gia và tiêu chuẩn toàn cầu.
Cụ thể, Tập đoàn Kinh tế Kỹ thuật số Malaysia (MDEC), một cơ quan chính phủ dưới sự quản lý của Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số, đã được thành lập vào năm 1996 để dẫn dắt nền kinh tế kỹ thuật số của Malaysia.