Bà.
TRÂM NGUYỄN

Associate,
Golden Gate Ventures

Bà Trâm là một chuyên gia đầu tư có hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài trợ giai đoạn sớm cho đến các giao dịch sáp nhập và hợp nhất xuyên biên giới. Là Associate tại Công ty Quỹ Đầu tư Golden Gate, Bà Trâm tập trung vào các thỏa thuận giai đoạn sớm (từ pre-Seed đến Series A) tại Việt Nam và các khu vực Đông Nam Á khác. Bà Trâm sở hữu bằng Thạc sĩ về Tài chính & Quản trị từ Đại học Exeter. Bạn có thể trò chuyện với Bà về các lĩnh vực như #Healthtech, #Fintech, #GenAI, và #B2BSaaS.