Bà.
TRẦN THỊ NGỌC DIỆP

Trưởng Trung Tâm Đổi Mới Sáng Tạo và Chuyển Giao Công Nghệ,
ĐH Quốc tế - ĐHQG TP. HCM

Sau khi tốt nghiệp Tiến sĩ tại Đại học bang Michigan (Hoa Kỳ) bằng học bổng VEF năm 2018, TS. Trần Thị Ngọc Diệp trở về làm việc tại trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM và được bổ nhiệm làm Trưởng Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ (RCE Southern Vietnam). TS. Diệp cũng là điều phối viên chính của Trung tâm Giáo dục Phát triển Bền vững miền Nam Việt Nam của Đại học Liên Hợp Quốc. TS. Diệp đã tích cực đóng góp cho các hoạt động chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục phát triển bền vững của sinh viên và giảng viên nhà trường. TS. Diệp cũng đã tham gia làm giám khảo và chuyên gia cho các cuộc thi khởi nghiệp trong nước và quốc tế, có thể kể đến như Sáng tạo kinh doanh xã hội (Social Business Creation) năm 2021, 2022 và 2023.