Bà.
TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO

Giám đốc Quốc gia,
New Energy Nexus Việt Nam

Bà Trần Thị Phương Thảo hiện là Giám đốc Quốc gia của New Energy Nexus Vietnam (NEX VN) – một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực năng lượng sạch, là một doanh nhân với hơn 7 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng các dự án kinh doanh và hệ sinh thái đổi mới ở Việt Nam.

Bà đã và đang tích cực hỗ trợ hơn 50 công ty khởi nghiệp và doanh nhân trong các lĩnh vực du lịch, khách sạn và năng lượng sạch thông qua một loạt các chương trình phát triển kinh doanh và đổi mới sáng tạo mở.