Bà.
VŨ KIM ANH

Phó Giám Đốc, Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA)

Bà Vũ Kim Anh nguyên là Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, phụ trách lĩnh vực Di sản và Quản lý văn hóa; Ủy viên Thường vụ Hội Di sản Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Di sản Văn hóa Việt Nam.

Trong suốt quá trình làm việc, bà liên tục phụ trách các mảng thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội. Bà có nhiều kinh nghiệm trong các công tác tổ chức & nghiên cứu, điều tra các lĩnh vực văn hóa, xã hội, văn hóa phi vật thể như văn hóa dân gian, nghề truyền thống, ẩm thực,…

Hiện nay, bà là Phó Giám Đốc của Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA), là người trực tiếp tổ chức thực hiện chương trình Khởi nghiệp nông nghiệp, khởi nghiệp xanh do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao và Trung tâm BSA khởi xướng và triển khai từ năm 2013 đến nay.