Bà.
YUAN FANG

Giám Đốc đầu tư khu vực Đông Nam Á
,BAce Capital

Bà Yuan Fang hiện đang đại diện BAce Capital – Quỹ đầu tư giai đoạn sớm của Tập đoàn Ant, để quản lý hoạt động đầu tư tại khu vực Đông Nam Á. Bà bắt đầu sự nghiệp của mình tại Goldman và JP Morgan tại văn phòng Singapore và London. Sau 5 năm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, Bà trở về Trung Quốc và gia nhập Alibaba, nơi Bà quản lý Tmall Global cho khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc – chi nhánh thương mại điện tử xuyên biên giới của Tập đoàn Alibaba.