Skip links

BAN TỔ CHỨC / BAN CỐ VẤN INNOEX

Bà. Trương Lý Hoàng Phi

Chủ tịch HĐQT & TGĐ IBP

Phó Chủ tịch, Hội doanh nhân trẻ TP HCM (YBA)

Trưởng ban tổ chức InnoEx
Bà. Nguyễn Thị Diệu Hằng

CEO BSSC

Phó Chủ tịch, Hội doanh nhân trẻ TP HCM (YBA)

Ban tổ chức InnoEx
Bà. Lê Thị Tường Vy

Phó Giám đốc BSSC

Ban tổ chức InnoEx
Ông. Albert Antoine

Cố vấn Chính phủ Singapore

Co-founder & CEO, Avaiga

Ban cố vấn InnoEx
Ông. Lê Trí Thông

Phó Chủ tịch HĐQT & CEO,
Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

Chủ Tịch, Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM (YBA)

Ban cố vấn InnoEx
Ông. Trương Quốc Hùng

Tổng Giám đốc,
VinBrain - VinGroup

Ban cố vấn InnoEx