Skip links

BAN CỐ VẤN / BAN TỔ CHỨC INNOEX

Ông. Phạm Phú Trường

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc,
Công ty Tư vấn kinh doanh hội nhập Toàn cầu GIBC

Chủ Tịch, Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM (YBA)

Ban cố vấn InnoEx
Ông. Albert Antoine

Cố vấn Chính phủ Singapore

Co-founder & CEO, Avaiga

Ban cố vấn InnoEx
Ông. Lê Trí Thông

Phó Chủ tịch HĐQT & CEO,
Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

Phó Chủ Tịch, Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM (YBA)

Ban cố vấn InnoEx
Ông. Trương Quốc Hùng

Tổng Giám đốc,
VinBrain - VinGroup

Ban cố vấn InnoEx
Bà. Nguyễn Thị Diệu Hằng

CEO BSSC

Phó Chủ tịch, Hội doanh nhân trẻ TP HCM (YBA)

Ban tổ chức InnoEx
Bà. Hà Thanh An

Co-Founder & Giám đốc Vận hành, IBP

Giám đốc Đối ngoại, BSSC

Ban tổ chức InnoEx
Bà. Lê Thị Tường Vy

Phó Giám đốc BSSC

Ban tổ chức InnoEx