Skip links

CONFERENCE

INNOEX FORUM

Diễn đàn tập hợp 1000+ các chuyên gia công nghệ, doanh nhân, nhà lãnh đạo và nhà đầu tư có tầm ảnh hưởng trong khu vực:

  • Chia sẻ các xu hướng công nghệ mới, các cơ hội trong tương lai
  • Demo, giới thiệu các dịch vụ, giải pháp công nghệ từ các Doanh nghiệp trong nước và quốc tế có sản phẩm nổi bật 2023
  • Cập nhật xu hướng kinh doanh mới với các thông tin hữu ích, cấp tiến đến từ các chuyên gia đầu ngành trong nhiều lĩnh vực

CHỦ ĐỀ 2023:

  • Đổi mới sáng tạo: góc nhìn từ nhà hoạch định chính sách
  • Khám phá xu hướng đổi mới năm 2023
  • Chuyển đổi kỹ thuật số: Xu hướng và hiểu biết sâu sắc để thành công
  • Công nghệ đang thay đổi kinh doanh như thế nào?

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

CÁC DIỄN GIẢ DỰ KIẾN CỦA INNOEX FORUM 2023:

CÁC DIỄN GIẢ TỪNG THAM GIA:

Đăng ký tham gia

This website uses cookies to improve your web experience.