Skip links

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỰ KIỆN CỦA INNOEX

1. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ

Sự Kiện dành cho tất cả khách hàng có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Bằng việc tham gia chương trình khuyến mãi, mỗi người tham gia xác nhận và bảo đảm rằng họ đã đáp ứng đủ các điều kiện tham gia một thỏa thuận có tính chất ràng buộc được nêu trong Điều khoản và Điều kiện này.

Quyền truy cập vào khu vực Sự Kiện được hạn chế nghiêm ngặt chỉ đối với các thành viên đã đăng ký thành công (Người tham dự).

INNOEX có quyền, theo quyết định riêng của mình, từ chối tham gia hoặc bị buộc rời khỏi sự kiện đối với bất kỳ Người tham dự mà họ nghi ngờ hợp lý đã vi phạm hoặc xâm phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào.

2. VÉ THAM DỰ SỰ KIỆN

2.1. Vé tham dự sự kiện

Vé tham dự sự kiện được phát hành dưới hình thức vé điện tử và sẽ được gửi qua thư điện tử của từng khách tham dự. (hoặc vé mời giấy theo từng sự kiện) Mỗi vé tham dự chỉ có giá trị cho 01 (một) người tham dự và chỉ có thể dùng để ghi danh vào sự kiện một lần. Khách tham dự chịu trách nhiệm bảo mật thông tin vé. INNOEX không giải quyết/chịu trách nhiệm cho các trường hợp thông tin Vé tham dự sự kiện bị tiết lộ.

Người tham dự cần xuất trình giấy tờ tùy thân trong trường hợp INNOEX cần kiểm tra đối chiếu thông tin người tham dự và thông tin đăng ký. Thông tin người tham dự sự kiện phải trùng khớp với thông tin trên vé đã được đăng ký và xác nhận.

2.2. Giá vé

Giá vé đã bao gồm tất cả khoản thuế áp dụng theo quy định hiện hành và phí chuyển phát (nếu có).

Quà và quyền lợi tặng kèm theo vé không có giá trị quy đổi ra tiền mặt và không có giá trị khấu trừ trong giá vé ngay cả khi người mua từ chối nhận các quyền lợi tặng kèm.

INNOEX có thể điều chỉnh giá vé bất kỳ lúc nào, tùy theo chương trình khuyến mãi trong từng thời điểm. Những thay đổi giá này sẽ không ảnh hưởng các đăng ký đã được xác nhận.

2.3. Xác nhận đặt chỗ

INNOEX sẽ xác nhận và xuất vé điện tử tham dự sự kiện trong vòng 07 (hai) ngày làm việc sau khi nhận được thanh toán đơn hàng thành công.

Vé điện tử sẽ được gửi đến khách hàng qua thư điện tử theo thông tin đăng ký ban đầu.

Nếu Người tham dự không nhận được xác nhận đặt chỗ trong thời hạn này, vui lòng liên hệ INNOEX để phản hồi và làm rõ.

2.4. Hoàn tiền

Vé đã phát hành sẽ không được hoàn tiền. 

2.5. Vé cá nhân và Vé nhóm

Đối với vé cá nhân: Mỗi vé cá nhân chỉ có dành cho 01 (một) người tham dự dựa theo thông tin đăng ký ban đầu và được INNOEX xác nhận.

Đối với vé đăng ký nhóm: Người đăng ký phải cung cấp và xác nhận thông tin của tất cả người tham dự trong nhóm cho INNOEX không trễ hơn 05 (năm) ngày trước khi diễn ra sự kiện. Trong trường hợp thông tin người tham dự không được xác nhận đúng thời hạn, INNOEX có quyền từ chối sự tham gia ngay cả khi người tham dự xuất trình vé tại sự kiện.

2.6. Bảo lưu và Chuyển nhượng

Vé tham dự sự kiện đã được xác nhận và phát hành cho từng sự kiện và không được bảo lưu, chuyển đổi cho các sự kiện khác của INNOEX.

Trường hợp Khách tham dự có yêu cầu chuyển nhượng vé/thay đổi thông tin người tham dự phải gửi thông báo kèm theo thông tin người được chuyển nhượng đến INNOEX không trễ hơn 10 (mười) ngày trước ngày diễn ra sự kiện. Việc chuyển nhượng/thay đổi thông tin này chỉ được thực hiện 01 (một) lần.

3. THAY ĐỔI

Ngoại trừ chương trình sự kiện (agenda) đã được ấn định, các yếu tố khác như thời gian, địa điểm tổ chức, nội dung, diễn giả …… có thể thay đổi trong những trường hợp đặc biệt. Khi có bất kỳ thay đổi trọng yếu nào, INNOEX sẽ cập nhật thường xuyên trên trang chủ.

Trong trường hợp bất khả kháng, INNOEX có thể hủy hoặc hoãn một sự kiện đã bán vé, người mua vé sẽ được thông báo, mọi quyền lợi của người mua vé sẽ được bảo lưu và quy đổi quyền lợi tương đương cho một sự kiện khác tiếp theo. INNOEX không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do việc hủy hoặc hoãn sự kiện gây ra. 

4. QUY TẮC ỨNG XỬ TẠI SỰ KIỆN

Với quy tắc ứng xử tại sự kiện, INNOEX mong muốn mang đến những phong cách tiêu chuẩn và chuyên nghiệp nhất tại các sự kiện. INNOEX hướng đến việc kiến tạo những không gian trao đổi cởi mở và tôn trọng lẫn nhau, nơi tất cả những người tham dự có thể thảo luận các chủ đề quan trọng về kinh tế, kinh doanh, tài chính và công nghệ toàn cầu.

 • Những người tham dự sự kiện phải kê khai trung thực và minh bạch về tên, chức danh, công ty và lĩnh vực kinh doanh trong mọi tương tác với những người cùng tham gia trong suốt sự kiện.
 • Người tham dự sự kiện phải mặc trang phục lịch sự, trang trọng, phù hợp với tiêu chuẩn, chất lượng của Sự Kiện.
 • Người tham dự sự kiện phải cư xử một cách chuyên nghiệp, văn minh, lịch sự và phù hợp với thuần phong mỹ tục và quy định luật pháp Việt Nam hiện hành.
 • Người tham dự không được phép phát trực tiếp (livestream) khi sự kiện đang diễn ra nhằm tránh ảnh hưởng đến chất lượng sự kiện.
 • Các hành vi thiếu tôn trọng những người xung quanh, cực đoan, gây rối hoặc quấy rối đều bị buộc rời khỏi Sự Kiện.
 • Hút thuốc lá (kể cả thuốc lá điện tử) bị cấm hoàn toàn trong các sự kiện của INNOEX.

Quy tắc ứng xử được áp dụng cho tất cả các sự kiện, có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào và không thể thương lượng.

5. SỬ DỤNG HÌNH ẢNH

Bằng việc tham gia Sự kiện, người tham gia đồng ý cấp cho INNOEX quyền sử dụng hình ảnh của người tham dự tại sự kiện và/hoặc nội dung do người tham dự cung cấp cho mục đích quảng cáo, thương mại và/hoặc truyền thông trên các nền tảng của INNOEX mà không cần thông báo trước cho người tham dự và không phải chi trả bất kỳ quyền lợi nào.

Người tham dự có thể quay video, ghi âm và chụp ảnh tại sự kiện để sử dụng cho mục đích cá nhân. Tuy nhiên, người tham dự không được sử dụng bản ghi âm, ghi hình, video cho mục đích thương mại khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của INNOEX.

6. BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Để đảm bảo quyền lợi và sự riêng tư của các cá nhân tham dự sự kiện, INNOEX cam kết thực hiện các biện pháp bảo mật thông tin cá nhân của các Người tham dự sự kiện như sau:

 • Thông tin cá nhân của các Người tham dự sự kiện chỉ được sử dụng cho mục đích tổ chức sự kiện và được lưu trữ trong thời gian cần thiết.
 • INNOEX sẽ áp dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và an ninh để bảo vệ thông tin cá nhân của các cá nhân tham dự sự kiện khỏi bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép.

7. ĐIỀU KHOẢN NGOẠI TRỪ

 • INNOEX không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ quan điểm hoặc nội dung nào do diễn giả hoặc khách mời tham dự đưa ra tại sự kiện.
 • Trong trường hợp xảy ra các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, hoặc những trường hợp khác nằm ngoài tầm kiểm soát, INNOEX sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với những tổn thất, thiệt hại xảy ra cho các cá nhân tham dự sự kiện.
 • Trong trường hợp các cá nhân tham dự sự kiện có hành vi cố ý hoặc vô ý gây ra tổn thất, thiệt hại cho bản thân hoặc cho những người khác, INNOEX không phải chịu trách nhiệm đối với những tổn thất, thiệt hại đó.
 • Trong trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật tại địa điểm tổ chức sự kiện, INNOEX sẽ cố gắng khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất có thể. Tuy nhiên, trong trường hợp sự cố kỹ thuật không thể khắc phục được trong thời gian ngắn, INNOEX sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với những tổn thất, thiệt hại xảy ra cho các cá nhân tham dự sự kiện.

8. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều khoản và Điều kiện này có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2024. 

INNOEX có quyền thay đổi các Điều khoản và Điều kiện này mà không cần thông báo trước.

Vui lòng liên hệ với info@innoex.vn nếu có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản và Điều kiện này.