Bà.
JESSICA NGA TRẦN

Giám đốc điều hành toàn quốc
Quỹ Đầu tư ClimeCapital

Bà Jessica Nga Trần là Giám đốc điều hành toàn quốc Quỹ Đầu tư ClimeCapital tại Việt Nam, chịu trách nhiệm quản lý thị trường, xác định các cơ hội tối ưu cho Quỹ đầu tư SEACEF đồng thời hỗ trợ các nỗ lực khởi tạo đầu tư sơ cấp, lựa chọn và cơ cấu đầu tư trong quá trình chuyển đổi năng lượng sạch chủ yếu ở Việt Nam và Đông Nam Á.

Bà Jessica là một chuyên gia với nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong thị trường điện, phát triển năng lượng tái tạo, khử carbon, thị trường carbon và tài chính xanh. Chuyên môn chính của bà liên quan đến phân tích và thu thập thông tin thị trường, phát triển chiến lược năng lượng tái tạo và khử carbon, tư vấn kinh doanh, phát triển chuỗi cung ứng và quản lý dự án. Trong thập kỷ qua, Bà đã có cơ hội làm việc với một loạt các dự án và trở thành cố vấn quan trọng đối với khách hàng về cách tiếp cận hệ thống năng lượng tích hợp, bao gồm sản xuất, phân phối và sử dụng năng lượng.

Trước khi gia nhập ClimeCapital, Bà Jessica là Quản lý Phát triển Kinh doanh Quốc gia, Cố vấn Năng lượng Sạch của Royal HaskoningDHV Việt Nam, một công ty tư vấn kỹ thuật toàn cầu hàng đầu sử dụng công nghệ và phần mềm tiên tiến với phương pháp tiếp cận đa ngành, đem lại giải pháp sáng tạo và bền vững, định hình tương lai.