Mr.
NGUYEN DUY THUAN

CEO, Loc Troi

Là một đại diện cho hơn 200 ngàn nông hộ trên khắp cả nước đang liên kết sản xuất với tập đoàn, ông Thuận và đội ngũ hơn 3.500 nhân sự Lộc Trời không ngừng nỗ lực với mục tiêu đảm bảo sinh kế ổn định cho bà con nông dân, bảo vệ môi trường để nông thôn là một nơi đáng sống, đồng thời cung cấp hàng triệu tấn gạo mỗi năm cho thị trường trong nước và quốc tế.

“Phát triển bền vững”, với tất cả các ý nghĩa của nó, đang được Lộc Trời cùng bà con nông dân thực hiện mỗi ngày bằng sự chăm chỉ trong làm việc, kiên định trong định hướng và nhất quán trong hành động, với tâm thế sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và luôn đổi mới, thúc đẩy sáng tạo để liên tục cải tiến trong hoạt động điều hành và quản trị sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp.