Mr.
NGUYEN KHAC NGUYEN

Phó Tổng Giám Đốc, kiêm Giám đốc Khối Quản trị Nguồn nhân lực, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)