Skip links
**Đang cập nhật

Investment Zone &
Business networking 2024

Không gian dành riêng cho các doanh nghiệp tiên phong về đổi mới sáng tạo và tăng trưởng đột phá được kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư và các nhà đầu tư cá nhân.

Investment Zone & Business Networking được thiết kế để giúp người tham dự tìm hiểu sâu hơn về bối cảnh đầu tư đang phát triển, các xu hướng mới và tầm quan trọng của việc thúc đẩy sự hợp tác giữa các nhà đầu tư và các nhà lãnh đạo. Đây là một cơ hội để thu nạp kiến thức quý giá và kết nối với những người “thay đổi cuộc chơi” trong ngành, đồng thời mở ra tiềm năng hợp tác xuyên biên giới.

Đối tượng có thể tham gia

  1. Các quỹ đầu tư có mong muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư với các công ty công nghệ sáng tạo và tiềm năng tại Việt Nam và khu vực.

  2. Các Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và các doanh nhân có tầm nhìn về đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

  3. Các nhà đầu tư cá nhân có mong muốn đi đầu trong các công nghệ tiên tiến và tìm kiếm cơ hội đầu tư.

  4. Bất kỳ ai đam mê đổi mới và đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái đầu tư tại Việt Nam và khu vực.

0 +
Nhà đầu tư
(PEs, VCs, Angle)
0 +
Công ty Công nghệ và Startup
0 +
Phiên gặp gỡ và
giao dịch

QUỸ ĐẦU TƯ/ NHÀ ĐẦU TƯ THIÊN THẦN đã THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH năm 2023

logo investhk

Link đăng ký sự kiện innoex 2024

Đăng ký tham dự
nhận ngay
Handbook InnoEx 2023

    Xem Chính sách của Sự kiện* để hiểu cách chúng tôi thu thập, bảo vệ và quản lý thông tin cá nhân của bạn.