Skip links

INVESTMENT ZONE

Thúc đẩy cơ hội đầu tư và hợp tác đầu tư công nghệ tiên tiến, startup nổi bật trong khu vực thông qua các buổi kết nối với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư và các nhà đầu tư cá nhân.

  • 300+ Các tập đoàn lớp, VCs, hội Doanh nhân trẻ… trong nước và quốc tế
  • 500+ Nhà đầu tư cá nhân trong và ngoài nước
  • 200+ Quỹ đầu tư trong và ngoài nước
  • 100+ Startup trong và ngoài nước

Với các hoạt động:

  • Giới thiệu của các quỹ đầu tư
  • Startup Night
  • Investor Lounge

Đăng ký tham gia

This website uses cookies to improve your web experience.