Ông.
BÙI THÀNH ĐÔ

Founding Partner & CEO, ThinkZone Ventures

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khởi nghiệp, kinh doanh toàn cầu & địa phương và hoạt động cộng đồng với tư cách là một “Serial Entrepreneur”, ông Bùi Thành Đô hiện đang là Tổng Giám đốc & Giám đốc điều hành tại ThinkZone Ventures.