Ông.
FRANK LEE

Quản lý Quỹ TNF Ventures
Sáng lập JDI

Ông Frank Lee hiện là Partner của TNF Ventures từ năm 2012 – Quỹ đầu tư giai đoạn hạt giống có 20 công ty trong danh mục đầu tư, phần lớn đã huy động được các khoản đầu tư Series A/B hoặc đã thoái vốn.

Ông Frank quản lý tất cả các mảng trong hoạt động đầu tư và các công ty trong danh mục. Ông có mạng lưới mối quan hệ và hiểu biết rõ về hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ, cũng như môi trường hoạt động của các nguồn quỹ/tài trợ tại Singapore và Đông Nam Á.

Năm 2016, Ông Frank thành lập Jumpstart Disruptive Innovations (JDI) – Công ty tư vấn đầu tư tại Singapore và Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu, JDI chỉ tập trung hỗ trợ các công ty công nghệ giai đoạn A/B/C đang tăng trưởng nhanh để mở rộng đội ngũ kỹ thuật tại TP.HCM, Việt Nam.

Kể từ đó, công ty đã đa dạng hoá các dịch vụ khác như Tech (Web2 / Web3), Talent (tuyển dụng, nhân sự, thực tập), Launch (mở rộng thị trường, các dịch vụ doanh nghiệp), Venture (đổi mới doanh nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp) và Capital (tư vấn và đầu tư). Cho đến nay, JDI đã có hơn 250 nhân sự làm việc tại 6 văn phòng trải đều hai thành phố tại Việt Nam.