Ông.
PARK MIN KYU

Giám đốc, Trung tâm Hợp tác CNTT Hàn Quốc (KICC) TP.HCM

Ông Minkyu Park hiện là Giám đốc Trung tâm Hợp tác CNTT Hàn Quốc (KICC) tại TP.HCM. Ông đã hỗ trợ sự phát triển và quá trình khởi nghiệp của các công ty CNTT tại các Cơ quan Chính phủ Hàn Quốc từ năm 2007. Hiện ông đang làm việc về hỗ trợ và hợp tác kinh doanh quốc tế trong lĩnh vực CNTT.

KICC là văn phòng ở nước ngoài hỗ trợ Kinh doanh quốc tế của các công ty ICT Hàn Quốc thuộc Bộ Khoa học và CNTT-TT (MSIT) và Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp CNTT Quốc gia (NIPA), NIPA là một cơ quan chính phủ phi lợi nhuận trực thuộc Bộ Khoa học và CNTT-TT Hàn Quốc, chịu trách nhiệm cung cấp hỗ trợ cho các doanh nghiệp và chuyên gia CNTT.