Ông.
PHẠM LINH

Phó TGĐ, Ngân hàng Việt Á​

Ông Phạm Linh hiện là Phó TGĐ Ngân hàng TMCP Việt Á, Ủy viên Ban chấp hành Hội Doanh nhân Trẻ TP. HCM (YBA).