Ông.
STEVEN TRƯƠNG

Tổng Giám đốc,
VinBrain - VinGroup

Ông Steven Trương đã làm việc trong ngành AI và phần mềm hơn 25 năm, giữ các vị trí lãnh đạo cấp cao tại các công ty công nghệ hàng đầu ở Mỹ và Canada, bao gồm Lãnh đạo cấp cao tại Microsoft, Honeywell và IntelliCommunities.

Trước khi gia nhập VinBrain, ông Steven Trương là Giám đốc AI sáng tạo và kỹ thuật, báo cáo trực tiếp với Phó Chủ tịch phụ trách mảng AI của Tập đoàn Microsoft toàn cầu (USA). Ông từng lãnh đạo đội ngũ kỹ sư đa quốc gia và các dự án đổi mới sáng tạo quan trọng như ra mắt tính năng Smart Reply, tạo ra các thư trả lời tự động dựa trên nội dung chính của email. Ông cũng là nhà đồng phát minh sản phẩm iRanker nhằm cá nhân hóa, xếp hạng và ưu tiên các email, con người và chủ đề quan trọng dựa trên dữ liệu lớn Microsoft Office 365 được sử dụng hơn 350 triệu người dùng trên toàn thế giới. Ông cũng là người sáng lập và Chủ tịch của Septura LLC, một công ty chuyên tư vấn công nghệ cho các lãnh đạo cấp ‘C’, đặc biệt đã lập kế hoạch và các giải pháp về nền tảng doanh nghiệp chiến lược cho 200 công ty trong danh sách Fortune.