Skip links

MR. KYOUNGHWAN KIM

Ông Kyounghwan Kim

Phó Chủ tịch Cấp cao tại Smilegate Investment, Inc

Ông Kyounghwan Kim hiện đang đầu tư vào các lĩnh vực hàng đầu như môi trường, năng lượng, mỹ phẩm tại Hàn Quốc và quản lý các thương vụ đầu tư tại Đông Nam Á, hiện chủ yếu tập trung vào Việt Nam.

Ông Kim đã từng làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm công ty kế toán toàn cầu, công ty tư vấn quản lý, ngân hàng đầu tư và Quỹ Đầu tư tư nhân. Tính đến nay, Ông đã làm việc tại Smilegate Investment được 6 năm.