Bà.
CHRISTINA BAO

Giám đốc phụ trách Sales và Marketing,
Sở Giao dịch chứng khoán Hồng Kông (HKEX)

Christina Bao là Giám đốc phụ trách Sales & Marketing tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông (HKEX).

Christina gia nhập HKEX vào năm 2016 với tư cách là Tham mưu trưởng cho Giám đốc điều hành. Bà chịu trách nhiệm lập kế hoạch và giám sát các dự án chiến lược của Tập đoàn.

Trước khi gia nhập HKEX, Christina đã giữ một số vị trí cấp cao tại Ngân hàng Ping An (trước đây là Ngân hàng Phát triển Thâm Quyến, đã sáp nhập với Ngân hàng Ping An vào năm 2010). Tại Ngân hàng Phát triển Thâm Quyến, bà từng là Chánh Văn phòng cho Chủ tịch và Giám đốc điều hành từ năm 2005 đến năm 2010, đồng thời chịu trách nhiệm về các dự án chiến lược của ngân hàng, Quan hệ Nhà đầu tư và Quan hệ Công chúng. Sau khi sáp nhập và hợp nhất hai ngân hàng, bà đứng đầu Ngân hàng điện tử bán lẻ, Dịch vụ & Tiếp thị và Đơn vị kinh doanh chiến lược tài chính điện tử bán lẻ cho Ngân hàng Ping An.

Christina đã nhận bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Tài chính, Tổng hợp) tại Đại học Bắc Kinh của Trung Quốc Đại lục.