Ông.
BUNG TRẦN

Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT AI Education

Ông Bung Trần là người sáng lập và Chủ tịch HĐQT AI Education. Trước đó, ông là Giám đốc điều hành của Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng và cũng gia nhập Saigon Innovation Hub với tư cách là Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn. Trong quá trình làm việc, ông đã cống hiến hơn mười một năm cho hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam, giữ nhiều vai trò từ người sáng lập khởi nghiệp của một doanh nghiệp quốc gia hàng đầu, đến một nhà đầu tư thiên thần kinh doanh, cố vấn và cố vấn chính sách.