Ông.
CHIK WAI CHIEW

CEO & Giám đốc điều hành,
Heritas Capital Management

Ông Chik Wai Chiew là CEO và kiêm Giám đốc điều hành của Heritas Capital Management – Một quỹ đầu tư tác động đa quỹ có trụ sở tại Singapore, chuyên thực hiện các khoản đầu tư tác động (Impact Investments) ở các giai đoạn mạo hiểm và giai đoạn đầu. Kể từ khi gia nhập Heritas Capital, ông đã mở rộng danh mục đầu tư của công ty và bắt đầu thực hiện các khoản đầu tư vốn rủi ro và quỹ đầu tư vào các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, giáo dục, môi trường và công nghệ trên toàn cầu. Để phù hợp với triết lý đầu tư của công ty là “Đầu tư với mục đích tạo tác động qua các thế hệ”, ông đã giám sát việc tích hợp xem xét xu hướng ESG cũng như khung tác động tài chính vào quy trình đầu tư của mình. Ngoài ra còn cho ra mắt 2 quỹ Tác động vào năm 2021 và quỹ Tác động-Ưu tiên (Impact-First fund) vào năm 2022. Ông Wai Chiew đã tích cực tham gia là một thành viên trong nhiều Hội đồng quản trị cũng như thể hiện trách nhiệm như một cố vấn trên các ban tư vấn đầu tư khác nhau để ủng hộ sự tăng trưởng bền vững và quản trị tốt.

Ông Wai Chiew là Cử nhân Kinh tế từ Đại học Cambridge, Anh; Thạc sĩ Khoa học từ Đại học Yale, Hoa Kỳ; và đã hoàn thành Chương trình Quản trị Kinh doanh Thực thi (tiến hành bằng tiếng Quan Thoại) tại Trường kinh doanh Cheung Kong, Trung Quốc cũng như đã nhận học bổng Glaxo-EDB. Bên cạnh đó, ông cũng đã thực hiện vai trò là Thủ quỹ Danh dự tại Hiệp hội Vốn rủi ro và Vốn tư nhân Singapore (SVCA), và hiện đang là một thành viên của ủy ban ESG của SVCA.”