Ông.
ĐỖ HOÀNG THẮNG

Phó Giám đốc, Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ,
Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG-HCM)