Ông.
ĐOÀN VĂN TUẤN

Giám đốc Điều hành, Next100 - NextTech

Giám đốc đầu tư – NextTech Group:

– Đầu tư vào nhiều lĩnh vực: khởi nghiệp, bất động sản & chứng khoán.

– Quản lý danh mục đầu tư của các công ty thuộc Tập đoàn Nexttech.

– Mở rộng thị trường khu vực thông qua M&A, hợp tác.

Giám đốc điều hành – Next100 Venture Capital:

– Quản lý vốn đầu tư mạo hiểm giai đoạn đầu trị giá 10 triệu đô la tập trung vào các công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu. Kích thước vé khoảng $ 500k cho mỗi lần khởi động.

– Đầu tư thành công: TopCV, Coolmate, Ladipage, Schola, Foodhub.