Ông.
DƯƠNG MINH TOÀN

Giám đốc, UOB Venture Management

Ông Dương Minh Toàn có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng, trong thời gian 12 năm khi làm việc tại UOB Việt Nam với tư cách là Giám đốc Quan hệ Khách hàng cho Ngân hàng Doanh nghiệp và Thương mại. Ở vị trí mới là Giám đốc Tư vấn đầu tư, ông chịu trách nhiệm tư vấn đầu tư cho các nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam và các nước trong khu vực.

Trước khi gia nhập UOB, ông làm việc tại Ngân hàng Shinhanbank Việt Nam và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (SGB).