Ông.
HỨA TẤT ĐẠT

Founder & CEO, Công ty TNHH Tư vấn Kết nối Não Trái

Ông Hứa Tất Đạt là Nhà sáng lập và Giám đốc Điều hành của Left Brain Connectors, một hiện tượng trong giới tư vấn xây dựng thương hiệu. Là một nhà tư vấn marketing thương hiệu, ông Hứa Tất Đạt cùng với đội ngũ công ty tạo ra một mô hình tưởng chừng chỉ có ở các tập đoàn tư vấn quốc tế. 

Left Brain Connectors là một trong những công ty tư vấn ý tưởng thương hiệu, định hướng chiến lược uy tín nhất tại Việt Nam. Được thành lập vào đầu năm 2007 với tầm nhìn rõ ràng “Trở thành tổ chức kinh doanh sáng tạo dẫn đầu chiến lược”. Ngày nay, hơn 50 thương hiệu đã làm việc với Left Brain Connectors bao gồm các thương hiệu địa phương đang phát triển nhanh và các thương hiệu quốc tế nổi tiếng.