Ông.
JOSHUA LIM

Investor, January Capital

Ông Joshua Lim là Nhà đầu tư tại January Capital, tham gia vào việc tìm kiếm và thực hiện các cơ hội đầu tư mới, cũng như quản lý danh mục đầu tư trong các hoạt động tại Đông Nam Á và Úc của January Capital.

Trước khi gia nhập January Capital, Joshua là Cộng tác viên Quản lý trong Nhóm Danh mục Đầu tư Chiến lược tại Singtel, nơi ông tham gia vào việc lên kế hoạch chiến lược, vận hành và xoay vòng hiệu suất cho các tài sản chính của tập đoàn. Trước Singtel, Joshua làm việc trong Bộ phận Ngân hàng Đầu tư của Daiwa Capital Markets, tập trung vào các thương vụ sáp nhập và mua lại trên khắp Đông Nam Á. Joshua từng có thời gian làm việc tại Deloitte với chuyên môn về Dịch vụ Giao dịch M&A của công ty, nơi ông tập trung vào thẩm định tài chính, định giá và mô hình hóa.