Ông.
LÂM QUANG VINH

Giám đốc vận hành,
Ngân hàng số Cake by VPBank

Ông Lâm Quang Vinh, giám đốc vận hành Ngân hàng số Cake by VPBank có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại điện tử, fintech. Trước đó, ông từng là giám đốc vận hành cấp cao của công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ.