Ông.
LÊ GIANG NAM

Trưởng Ban Truyền thông & Quan hệ Đối ngoại,
Đại học Ngoại thương - Cơ sở II

Tiến sĩ Lê Giang Nam hiện đang đảm nhận những vị trí:

  • Trưởng Ban Truyền thông & Quan hệ Đối ngoại, Trường Đại học Ngoại Thương tại TP.HCM
  • Giảng viên Bộ môn Kinh doanh Thương mại Quốc tế
  • Trưởng Ban Cố vấn Cộng đồng Khởi nghiệp trẻ Ehub
  • Thành viên Hội đồng Tư vấn và Đồng hành cùng Doanh nghiệp SMEs VN, Trường Đại học Ngoại Thương tại TP.HCM