Ông.
LÊ HỒNG LĨNH

Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc, iContact
Phó Tổng Giám Đốc, Công ty Cổ phần Tư vấn POCD

Ông Lê Hồng Lĩnh được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam (VNIDA) Nhiệm kỳ I (2022-2027) vào ngày 28/04/2022.

Ông Lĩnh là Sáng lập và Tổng Giám đốc của Công ty iContact, đồng thời hiện là Thành viên HĐQT của Công ty CP Tư vấn POCD. Ông Lĩnh có trên 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, tư vấn truyền thông & marketing, với hơn 10 năm công tác tại Bộ phận Tư vấn của RSM Việt Nam.

Ông Lĩnh hiện cũng là Tổng Thư ký & CEO của CLB Giám đốc Tài chính Việt Nam (CFO Vietnam) đồng thời là Ủy viên Ban Chấp hành & Giám đốc Hợp tác Quốc tế của Hội các Nhà Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam (VACD).