Ông.
LOUIS NGUYỄN

Chủ tịch và Giám đốc điều hành,
Saigon Asset Management (SAM)

Ông Louis Nguyễn là Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Saigon Asset Management (SAM), một công ty quản lý quỹ đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Các quỹ của SAM đã đầu tư vào hơn 65 công ty tại Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Các quỹ của SAM liên tục vượt qua chỉ số liên quan và các quỹ cùng ngành.

Trước đây, Ông Louis là Giám đốc điều hành của VinaCapital, dẫn đầu quỹ đầu tư mạo hiểm DFJ VinaCapital. Ông cũng từng là Tổng Giám đốc sáng lập của IDG Ventures Vietnam. Trước khi đến Việt Nam, Louis là Phó Chủ tịch của Intelligent Capital tại San Francisco và Giám đốc đầu tư cấp cao của Osprey Ventures tại Menlo Park.

Louis bắt đầu sự nghiệp của mình tại KPMG Silicon Valley và Apple & Cupertino, California. Ông Louis là Chủ tịch sáng lập của Ủy ban Thị trường Vốn và Dịch vụ Tài chính tại Phòng Thương mại Hoa Kỳ (AmCham) tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ông được biết đến với biệt danh “Shark Louis” trên chương trình truyền hình “Shark Tank Vietnam”, hỗ trợ các startup tại Việt Nam và thúc đẩy các khoản đầu tư bền vững.

Ông Louis có bằng Cử nhân Kế toán của Đại học San Jose State và thông thạo tiếng Anh và tiếng Việt.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.saigonam.com