Tiến sĩ.
LƯƠNG THÁI BẢO

Trưởng Bộ môn Tài chính Quốc tế, Viện Ngân hàng Tài chính,
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Tiến sĩ Lương Thái Bảo nhận bằng Tiến sĩ Kinh tế tại Đại học Paris Nord, Cộng hòa Pháp. Luận án của Ông liên quan tới chủ đề Tăng trưởng, Công nghệ và Vốn con người tại các nước đang phát triển. 

Ông hiện đang là Trưởng Bộ môn Tài chính Quốc tế, Viện Ngân hàng Tài chính, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà nội và mong muốn thúc đẩy vai trò của tài chính xanh tại Việt Nam.

Ông đã giữ vị trí Cố vấn chuyên môn Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh bằng tiếng Anh, E-BBA năm 2009 – 2015 và Trưởng ban điều hành Chương trình Cử nhân Công nghệ Tài Chính năm 2020 – 2022 của trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Đồng trưởng làng Công nghệ Tài chính 2020 – 2023, Techfest Vietnam; và là Đồng sáng lập viên của Sáng kiến Quản trị Công ty Việt nam (Vietnam Corporate Governance Initiative – VCGI).