Ông.
MAX HAN

Giám đốc điều hành,
Sopoong Ventures

SangYeob (Max) Han là một doanh nhân xã hội (social entrepreneur) kiêm nhà đầu tư tác động (impact investor) – chuyên giải quyết các vấn đề liên quan đến xã hội thông qua việc sử dụng phương pháp kinh doanh tạo tác động. Ông đã thành lập nhóm dự án ‘Nexters’ để thực hiện các hoạt động xã hội và cũng là người sáng lập Wisdome – Nền tảng chia sẻ thông tin và trải nghiệm lớn nhất của Hàn Quốc, cũng như đã xuất bản cuốn sách mang tên ‘Beautiful Lie’ về các doanh nghiệp có tác động, các tập đoàn lớn và tổ chức phi lợi nhuận đã cách mạng hóa các vấn đề liên quan đến xã hội tại Ấn Độ và Bangladesh. Với cương vị là Giám đốc điều hành của Sopoong Ventures, ông đang làm việc trong lĩnh vực đầu tư và phát triển cho các công ty khởi nghiệp về công nghệ môi trường và những doanh nhân sáng tạo tại Hàn Quốc và khu vực Đông Nam Á.